Bài đăng

Rèn luyện kỹ năng giải toán Phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Evaluation of CPM - A commit protocol for mobile distributed database systems

Checking parallel real - time systems for temporal duration properties by linear programming

Mùa xuân lễ bụt - thăm chùa

Ý nghĩa lễ Phật đản , phật lịch 2556

Tìm hiểu và phân tích đánh giá độ an toàn của thuật toán MD5 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43568

Title: Tìm hiểu và phân tích đánh giá độ an toàn của thuật toán MD5 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04Authors: Nguyễn, Ngọc Cương, người hướng dẫn
Chu, Thị Thanh XuânKeywords: Công nghệ thông tin;Hệ thống thông tin;Thuật toán MD5Issue Date: 2014Publisher: ĐHCN