Bài đăng

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Title: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí MinhAuthors: Đào, Bá CôngKeywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Chủ tịch Hồ Chí Minh;lý luận của chủ nghĩa Mác-LêninIssue Date: 2016-06-08Series/Report no.: ;4tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11886

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12763

Title: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHNAuthors: Nguyễn, Duy KhảiKeywords: Công tác GDQPAN;trung tâm GDQPANIssue Date: 2016-07URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12763

Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú Thọ

Title: Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú ThọAuthors: Trần, Xuân Thái
Phạm, Đỉnh
Trần, Ngọc Hiển
Nguyễn, Xuân Hồng
Nguyễn, Thành Trung
Nguyễn, Đức TuấnKeywords: Thủy văn;Sạt lở;Sông Hồng;Phú ThọIssue Date: 2001Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 163 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24570

Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

Title: Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu LongKeywords: Lũ lụt;Dự báo;Kiểm soát;Đồng bằng sông Cửu LongIssue Date: 2001Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 172 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24586

Địa chất sườn lục địa

1 37763 616.86 CLE 1997 Getting beyond sobriety : clinical approaches to long-term recovery / Michael Craig Clemmens Clemmens, Michael Craig Jossey-bass publishers, 0 2

Địa hình đáy đại dương

Title: Địa hình đáy đại dươngAuthors: Trần, NghiKeywords: Rìa lục địa thụ động;Rìa lục địa tích cựcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19344