Bài đăng

New Nanomaterials for Photonic Application

Improving the Retail Banking Services in Bank for Investment and Development of Viet Nam – Thai Ha Branch = Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Hà

Building the competitive strategy for ATS law firm Co., in the period of 2018-2022 = Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Công ty Luật ATS trong giai đoạn 2018 - 2022

Job satisfaction of underwriting management employees at Baoviet insurance = Đo lường mức độ hài lòng trong công việc của cán bộ trụ sở chính - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo việt

Human Resources training of Bac Ninh Department of Information and Communications = Đào tạo nguồn nhân lực tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Improving corporate culture at Vietnam Prosperity Bank = Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng VPBank