Bài đăng

MÔI TRƯỜNG - ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Title: MÔI TRƯỜNG - ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAMAuthors: Đặng, Huy HuỳnhIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngà;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11536

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24815

Title: Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trườngAuthors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Vũ Tường
Phạm, Thị Minh Hạnh
Đào, Thị Thủy
Lê, Thị HườngKeywords: Môi trường;Vùng Vịnh;Phân tích mẫu;Sông Sài GònIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 257 tr.

Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầu

Title: Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầuAuthors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Thị Kim Nga
Trịnh, Thị Thu Thủy
Lê, Thị Hồng VânKeywords: Ô nhiễm môi trường;Tràn dầu;Môi trường biểnIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 75 tr.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24965

Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11398

Title: Thành phần loài nấm dược liệu của Việt NamAuthors: Trịnh Tam Kiệt
Trịnh Tam BảoKeywords: Hymenomycetidae (Agaricomycetidae);Basidiomycetes;nấm dược liệuIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI NẤM LỚN Ở THÀNH PHỐ VINH VÀ THỊ XÃ CỬA LÒ - NGHỆ AN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11399

Title: ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI NẤM LỚN Ở THÀNH PHỐ VINH VÀ THỊ XÃ CỬA LÒ - NGHỆ ANAuthors: Trần Thị Lệ Hằng
Trịnh Tam KiệtKeywords: Loài nấm lớn;Thành phố vinh;Thị xã Cửa LòIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60080

Title: Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đềOther Titles: Irrational equations in teaching secondary school according to the methods of detecting and solving problems.Authors: Lê, Thị KhiêuKeywords: Toán học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động