Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Sàng lọc ảo hợp chất ức chế Enzym Tyrosinase từ hợp chất thiên nhiên Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55065

Title: Sàng lọc ảo hợp chất ức chế Enzym Tyrosinase từ hợp chất thiên nhiên Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Hương GiangKeywords: Enzym Tyrosinase;Hợp chất thiên nhiên;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược

Thực trạng đào tạo liên tục cho cán bộ dược sĩ ở các bệnh viện tại thành phố Hải Dương năm 2017

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55067

Title: Thực trạng đào tạo liên tục cho cán bộ dược sĩ ở các bệnh viện tại thành phố Hải Dương năm 2017Authors: Nguyễn, Hải HàKeywords: Dược sĩ;Bệnh việnIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược

Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên Việt Nam phục vụ cho việc sàng lọc ảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55068

Title: Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên Việt Nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoAuthors: Nguyễn, Thị Thu HàKeywords: Sàng lọc ảo;Hợp chất thiên nhiên;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược

Nghiên cứu bào chế Nano Doxorubicin đa chức năng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55069

Title: Nghiên cứu bào chế Nano Doxorubicin đa chức năngAuthors: Lê, Thị Mỹ HạnhKeywords: Bào chế Nano Doxorubicin đa chức năng;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược

Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55071
Title: Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)Authors: Nguyễn, Bích HạnhKeywords: Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược

A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networks

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33000

Title: A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networksAuthors: Nguyen, Quoc Tuan
Nguyen, Dinh Thong
Lam, Sinh CongKeywords: Lognormal fading;Suzuki fading;Gauss-Hermite polynomial;Moment generating function;Adaptive modulation and coding;Repetition codingIssue Date: 2013

A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networks

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33000

Title: A 10-state model for an AMC scheme with repetition coding in mobile wireless networksAuthors: Nguyen, Quoc Tuan
Nguyen, Dinh Thong
Lam, Sinh CongKeywords: Lognormal fading;Suzuki fading;Gauss-Hermite polynomial;Moment generating function;Adaptive modulation and coding;Repetition codingIssue Date: 2013

Interface Charge Trap Density of Solution Processed Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using ITO/PZT/Pt Structure

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33013

Title: Interface Charge Trap Density of Solution Processed Ferroelectric Gate Thin Film Transistor Using ITO/PZT/Pt StructureAuthors: Pham, Van Thanh
Bui, Nguyen Quoc Trinh
Miyasako, TakaakiKeywords: Ferroelectric;Metal-ferroelectric-semiconductor;Indium-tin oxide (ITO);Ferroelectric gate thin film transistor (FGT);Conductance methodIssue Date: 2013

Synthesis of Silica-Coated Magnetic Nanoparticles and Application in the Detection of Pathogenic Viruses

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33016

Title: Synthesis of Silica-Coated Magnetic Nanoparticles and Application in the Detection of Pathogenic VirusesAuthors: Dao, Van Quy
Nguyen, Minh Hieu
Pham, Thi TraIssue Date: 2013Publisher: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 410 PARK AVENUE, 15TH FLOOR, #287 PMB, NEW YORK, NY 10022 USACitation: ISIKNOWLEDGE

Red blood cells decorated with functionalized core-shell magnetic nanoparticles: elucidation of the adsorption mechanism

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33033

Title: Red blood cells decorated with functionalized core-shell magnetic nanoparticles: elucidation of the adsorption mechanismAuthors: Mai, Thanh Duc
d'Orlye, Fanny
Menager, ChristineIssue Date: 2013Publisher: ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE CB4 0WF, CAMBS, ENGLAND

What can corporate governance build in shipping companies?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33034

Title: What can corporate governance build in shipping companies?Authors: Luu, Trong TuanKeywords: Corporate governance;Organisational culture;Leadership;Upward influence behaviourIssue Date: 2013Publisher: INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, CH-1215 GENEVA, SWITZERLANDCitation: ISIKNOWLEDGE

Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25705

Title: Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002Authors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 405-414

Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710

Title: Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tếAuthors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 405-414
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

Tác động của chuyển đổi kinh tế thị trường đối với quyền bình đẳng giáo dục cho học sinh nữ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25720

Title: Tác động của chuyển đổi kinh tế thị trường đối với quyền bình đẳng giáo dục cho học sinh nữ ở Việt NamAuthors: Hồ, Thị ThànhKeywords: Quyền bình đẳng giáo dục;Học sinh nữ;Giáo dục;Kinh tế thị trường;Kinh tế thị trườngIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 453-467
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

Thận phận người phụ nữ trong tiểu thuyết "Chỗ đứng" của Annie Ernaux

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25729

Title: Thận phận người phụ nữ trong tiểu thuyết "Chỗ đứng" của Annie ErnauxAuthors: Nguyễn, Thị BìnhKeywords: Tiểu thuyết;Ernaux, Annie;Phụ nữ;Văn học PhápIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 3-9
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

An phận - một nét tâm lý cản trở sự tiến bộ của nữ trí thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25732

Title: An phận - một nét tâm lý cản trở sự tiến bộ của nữ trí thứcAuthors: Trần, Thị Minh ĐứcKeywords: Tâm lý;Phụ nữ;Trí thứcIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 10-13
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000

Xác định các dòng lúa lai bằng hệ isoenzym esteraza

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25661

Title: Xác định các dòng lúa lai bằng hệ isoenzym esterazaAuthors: Hoàng, Thị Hòa
Trần, Thị Nhuận
Ngô, Thị Hoan
Nguyễn, Thị BiênKeywords: Dòng lúa lai;Hệ isoenzym esterazaIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Phụ nữ Việt Nam bình đẳng và phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25665

Title: Phụ nữ Việt Nam bình đẳng và phát triểnAuthors: Nguyễn, Thị Bích ĐàoKeywords: Phụ nữ;Quyền bình đẳng;Văn hóa;Việt NamIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 281-283
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25705

Title: Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002Authors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 405-414

Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710

Title: Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tếAuthors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Tác động của chuyển đổi kinh tế thị trường đối với quyền bình đẳng giáo dục cho học sinh nữ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25720

Title: Tác động của chuyển đổi kinh tế thị trường đối với quyền bình đẳng giáo dục cho học sinh nữ ở Việt NamAuthors: Hồ, Thị ThànhKeywords: Quyền bình đẳng giáo dục;Học sinh nữ;Giáo dục;Kinh tế thị trường;Kinh tế thị trườngIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội