Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Công tác kiểm tra đánh giá nhận thức của sinh viên - Một khâu quan trọng trong quá trình dạy học ở đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25776

Title: Công tác kiểm tra đánh giá nhận thức của sinh viên - Một khâu quan trọng trong quá trình dạy học ở đại họcAuthors: Phan, Bích NgọcKeywords: Giảng dạy;Nhận thức;Đánh giá giáo dục;Đại họcIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Cuộc hành trình của phái nữ tới lâu đài khoa học: niềm vui và sự thách thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25779

Title: Cuộc hành trình của phái nữ tới lâu đài khoa học: niềm vui và sự thách thứcAuthors: Nguyễn, Thị Phương HoaKeywords: Khoa học;Nghiên cứu;Phụ nữIssue Date: 2000Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Title: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí MinhAuthors: Đào, Bá CôngKeywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Chủ tịch Hồ Chí Minh;lý luận của chủ nghĩa Mác-LêninIssue Date: 2016-06-08Series/Report no.: ;4tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11886

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12763

Title: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHNAuthors: Nguyễn, Duy KhảiKeywords: Công tác GDQPAN;trung tâm GDQPANIssue Date: 2016-07URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12763

Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú Thọ

Title: Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú ThọAuthors: Trần, Xuân Thái
Phạm, Đỉnh
Trần, Ngọc Hiển
Nguyễn, Xuân Hồng
Nguyễn, Thành Trung
Nguyễn, Đức TuấnKeywords: Thủy văn;Sạt lở;Sông Hồng;Phú ThọIssue Date: 2001Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 163 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24570

Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

Title: Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu LongKeywords: Lũ lụt;Dự báo;Kiểm soát;Đồng bằng sông Cửu LongIssue Date: 2001Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 172 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24586

Địa chất sườn lục địa

1 37763 616.86 CLE 1997 Getting beyond sobriety : clinical approaches to long-term recovery / Michael Craig Clemmens Clemmens, Michael Craig Jossey-bass publishers, 0 2

Địa hình đáy đại dương

Title: Địa hình đáy đại dươngAuthors: Trần, NghiKeywords: Rìa lục địa thụ động;Rìa lục địa tích cựcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19344

Địa tầng dãy

Smith William (1769-1839)

Title: Smith William (1769-1839)Authors: Fontaine, HenriKeywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.Description: tr. 2189-2190URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19517