Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2018

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24815

Title: Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trườngAuthors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Vũ Tường
Phạm, Thị Minh Hạnh
Đào, Thị Thủy
Lê, Thị HườngKeywords: Môi trường;Vùng Vịnh;Phân tích mẫu;Sông Sài GònIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 257 tr.

Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầu

Title: Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầuAuthors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Thị Kim Nga
Trịnh, Thị Thu Thủy
Lê, Thị Hồng VânKeywords: Ô nhiễm môi trường;Tràn dầu;Môi trường biểnIssue Date: 2009Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 75 tr.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24965

Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11398

Title: Thành phần loài nấm dược liệu của Việt NamAuthors: Trịnh Tam Kiệt
Trịnh Tam BảoKeywords: Hymenomycetidae (Agaricomycetidae);Basidiomycetes;nấm dược liệuIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI NẤM LỚN Ở THÀNH PHỐ VINH VÀ THỊ XÃ CỬA LÒ - NGHỆ AN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11399

Title: ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI NẤM LỚN Ở THÀNH PHỐ VINH VÀ THỊ XÃ CỬA LÒ - NGHỆ ANAuthors: Trần Thị Lệ Hằng
Trịnh Tam KiệtKeywords: Loài nấm lớn;Thành phố vinh;Thị xã Cửa LòIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60080

Title: Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đềOther Titles: Irrational equations in teaching secondary school according to the methods of detecting and solving problems.Authors: Lê, Thị KhiêuKeywords: Toán học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động

Rèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học tổ hợp xác suất lớp 11 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60083

Title: Rèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học tổ hợp xác suất lớp 11 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111Other Titles: Training mathematics problem solving skills when teaching combinatory and probability- Grade 11 Upper secondary schoolAuthors: Nguyễn, Thị Minh Huệ