Xác định lượng vết Selen bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt Rh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25666

Title: Xác định lượng vết Selen bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt Rh
Other Titles: Ultratrace determination of Selenium (IV) by cathodic stripping voltammetry tn the presence of Rhodium
Authors: Trần, Chương Huyến
Lê, Thị Hương Giang
Keywords: Hóa phân tích;Phương pháp von-ampe
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường