Giải pháp đảm bảo hậu cần đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12792

Title: Giải pháp đảm bảo hậu cần đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN
Authors: Tăng, Tài Hoa
Keywords: Hậu cần;công tác đảm bảo hậu cần;Giải pháp đảm bảo
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;7tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường