Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25140

Title: Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Authors: Lê, Nư Quỳnh Nga
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Giáo dục;Giáo dục đại học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường