Giáo dục tấm gương tuổi trẻ Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh Bắc Giang hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33986

Title: Giáo dục tấm gương tuổi trẻ Hồ Chí Minh cho thanh niên tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Giáo dục đạo đức;Thanh niên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 77 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường