Nghiên cứu chất lượng chương trình du lịch đi Lào của các công ty lữ hành quốc tế tại Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33995

Title: Nghiên cứu chất lượng chương trình du lịch đi Lào của các công ty lữ hành quốc tế tại Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Du lịch;Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 121 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường