Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú Thọ

Title: Báo cáo kỹ thuật: Đo bình đồ và thủy văn đoạn sạt lở trọng điểm Bạch Hạc - T.P Việt Trì - Phú Thọ
Authors: Trần, Xuân Thái
Phạm, Đỉnh
Trần, Ngọc Hiển
Nguyễn, Xuân Hồng
Nguyễn, Thành Trung
Nguyễn, Đức Tuấn
Keywords: Thủy văn;Sạt lở;Sông Hồng;Phú Thọ
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 163 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24570

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường