Địa hình đáy đại dương

Title: Địa hình đáy đại dương
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Rìa lục địa thụ động;Rìa lục địa tích cực
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19344

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường