Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

Title: Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo, kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long
Keywords: Lũ lụt;Dự báo;Kiểm soát;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 172 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24586

Nhận xét