Smith William (1769-1839)

Title: Smith William (1769-1839)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.
Description: tr. 2189-2190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19517

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường