Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60080

Title: Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
Other Titles: Irrational equations in teaching secondary school according to the methods of detecting and solving problems.
Authors: Lê, Thị Khiêu
Keywords: Toán học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh