Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24815

Title: Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Vũ Tường
Phạm, Thị Minh Hạnh
Đào, Thị Thủy
Lê, Thị Hường
Keywords: Môi trường;Vùng Vịnh;Phân tích mẫu;Sông Sài Gòn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 257 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này