Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11398

Title: Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam
Authors: Trịnh Tam Kiệt
Trịnh Tam Bảo
Keywords: Hymenomycetidae (Agaricomycetidae);Basidiomycetes;nấm dược liệu
Issue Date: 2008
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Nhận xét