Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11398

Title: Thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam
Authors: Trịnh Tam Kiệt
Trịnh Tam Bảo
Keywords: Hymenomycetidae (Agaricomycetidae);Basidiomycetes;nấm dược liệu
Issue Date: 2008
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh